آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر
صفحه اصلی » تفاهم نامه
امضای تفاهم نامه همکاری در خصوص راه اندازی مرکز رشد نوشهر
» تاریخ انتشار: 1395/9/22
امضای تفاهم نامه همکاری در خصوص راه اندازی مرکز رشد نوشهرفی ما بین پارک علم و فناوری مازندران و دانشگاه علوم دریایی حضرت امام (ره) نوشهر