آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر
صفحه اصلی » تفاهم نامه
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با مدیر عامل شرکت صدرای خزر
» تاریخ انتشار: 1398/7/18
به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، تفاهم نامه همکاری فی ما بین مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر و شرکت صنعتی ایران صدرای خزر در جهت حمایت از ایده های فناورانه در حوزه دریایی بالاخص کشتی سازی و صنایع دریایی وابسته در تاریخ 98/07/15 به امضاء رسید