آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر
صفحه اصلی » اسلایدشو
بازدید دکتر صاحبکار خراسانی رئیس امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مرکز رشد نوشهر
» تاریخ انتشار: 12:19:53 1396/5/24
بازديد دکتر صاحبکار خراساني رئيس امور شرکت ها و موسسات دانش بنيان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از مرکز رشد نوشهر