آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر
صفحه اصلی » اخبار
بازدید کارگزار معاونت علمی و فناوری از شرکت ستاره فناوری نسل هوشمند مستقر در مرکز رشد نوشهر
» تاریخ انتشار: 14:56:15 1396/9/20
به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، کارگزار ارزیابی شرکت های دانش بنیان از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت ارزیابی و بررسی فعالیت های شرکت متقاضی ستاره فناوری نسل هوشمند مستقر در مرکز رشد نوشهر روز یکشنبه مورخ 96/09/19  در این مرکز حضور یافتند و از نزدیک دفتر و فعالیت های شرکت را مورد بررسی قرار دادند.

» تصاویر بیشتر :