آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر

صفحه اصلی » شرکت های مستقر
سامانه کنترل تردد مبتی بر GPS

عنوان: GPS

شرکت سازنده: کلبه جوانان پیشرو چالوس

تلفن: 01152353044

نمابر: 01152353044

وب سایت: http://nowshahr.mstp.ir

ایمیل:khalaj_m@live.com

آدرس شرکت: نوشهر- خیابان شهید عمادالدین کریمی - مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر


توضیحات: نیاز به مکان یابی دقیق تر و سریعتر، محاسبه پارامترهای بیشتر از خودرو، ارتباط با ECU و سایر قسمتهای کنترلی خودرو، در صورت بروز رسانی سخت افزار و نرم افزار براساس طرح توسعه ای،