آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر

صفحه اصلی » شرکت های مستقر
خدمات تعمیر و نگهداری تخصصی تجهیزات مخابراتی بنادر

عنوان: ایجاد پایگاه تخصصی SBM

شرکت سازنده: شرکت سازه توان کاوش شمال

تلفن: 01152353044

نمابر: 01152353044

وب سایت: -

ایمیل:SETCOO.INFO@GMAIL.COM

آدرس شرکت: نوشهر- خیابان شهید عمادالدین کریمی - مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر


توضیحات: