آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر

صفحه اصلی » شرکت های مستقر
دوچرخه آبی

عنوان: طراحی و ساخت و تولید تجهیزات آبی تفریحی ورزشی

شرکت سازنده: شرکت مهندسی فناوران امواج کاسپین

تلفن: 01152353044

نمابر: 01152353044

وب سایت: -

ایمیل:Waterfun.oshahr@gmail.com

آدرس شرکت: نوشهر- خیابان شهید عمادالدین کریمی - مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر


توضیحات: