آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر
صفحه اصلی » رویداد
مسابقه ایده بازار دریایی رویداد ملی کار آفرینی اسباب بازی ها و سرگرمی های دریایی – دانشگاه خلیج فارس بوشهر
» تاریخ انتشار: 1395/12/14
مسابقه ایده بازار دریایی رویداد ملی کار آفرینی اسباب بازی ها و سرگرمی های دریایی از تاریخ 16 الی 18 اسفند ماه در دانشگاه خلیج فارس بوشهر توسط مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر وابسته به پارک علم و فناوری مازندران برگزار خواهد شد. در این رویداد دکتر مجید یوسفی به عنوان دبیر مسابقه ایده بازار و مهندس مهدی ترابی به عنوان دبیر اجرایی حضور خواهند داشت.