آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر
صفحه اصلی » رویداد
برگزاری دو کارگاه آموزشی توسط پارک علم و فناوری مازندران
» تاریخ انتشار: 1395/11/9
 1- چالش های شرکت های نوپا در مراکز رشد  ارائه دهنده:  مهندس مرتضی رادمهر    20/11/95    9 صبح    ساری- طبرستان – میدان شهید شیراوژن- پارک علم و فناوری مازندران    95/11/16
2    جذب سرمایه در شرکت های نوپا   ارائه دهنده: دکتر رضا خسروی    7/12/95    9 صبح    سیمرغ(کیاکلا) – نرسیده به میدان ولیعصر(عج)- مرکز علمی کاربردی سرای کیفیت اندیشان نوآور    95/12/03