آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر
سامانه اتوماسیون و مانیتورینگ استخرهای پرورش آبزیان
عنوان :
سامانه مانیتورینگ
نام محصول:
سامانه اتوماسیون و مانیتورینگ استخرهای پرورش آبزیان
نام شرکت:
شرکت نوید رایانش علم و صنعت پارسیان
مشاهده جزئیات
سامانه کنترل تردد مبتی بر GPS
عنوان :
GPS
نام محصول:
سامانه کنترل تردد مبتی بر GPS
نام شرکت:
کلبه جوانان پیشرو چالوس
مشاهده جزئیات
ازن ژنراتور
عنوان :
اکسیژن فعال
نام محصول:
ازن ژنراتور
نام شرکت:
شرکت مدار گستر فناور چالوس
مشاهده جزئیات
اتوماسیون سالن های پرورش طیور
عنوان :
اتوماسیون
نام محصول:
اتوماسیون سالن های پرورش طیور
نام شرکت:
شرکت مدار گستر فناور چالوس
مشاهده جزئیات
خدمات تعمیر و نگهداری تخصصی تجهیزات مخابراتی بنادر
عنوان :
ایجاد پایگاه تخصصی SBM
نام محصول:
خدمات تعمیر و نگهداری تخصصی تجهیزات مخابراتی بنادر
نام شرکت:
شرکت سازه توان کاوش شمال
مشاهده جزئیات
 1