آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

اتوماسیون اداری
سامانه جذب و پذیرش
کانال تلگرام پارک
بازدید معاون رئیس جمهور از شرکت دانش بنیان بهپاک ساز مستقر از شرکت های مرکز رشد نوشهر

بازدید معاون رئیس جمهور از شرکت دانش بنیان بهپاک ساز مستقر از شرکت های مرکز رشد نوشهر

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، دکتر سور ...
تاریخ انتشار:9:18:29 1398/5/12
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از مرکز رشد نوشهر بازدید نمود

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از مرکز رشد نوشهر بازدید نمود

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، دکتر سور ...
تاریخ انتشار:9:6:40 1398/5/12
اولین کافه تک با موضوع دریا در مرکز رشد نوشهر برگزار شد

اولین کافه تک با موضوع دریا در مرکز رشد نوشهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، اولین کا ...
تاریخ انتشار:8:7:34 1398/4/15
کارگاه آموزشی نحوه تکمیل اظهار نامه مالیاتی در مرکز رشد نوشهر برگزار شد

کارگاه آموزشی نحوه تکمیل اظهار نامه مالیاتی در مرکز رشد نوشهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر کارگاه آم ...
تاریخ انتشار:13:43:36 1398/4/12