آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

اتوماسیون اداری
سامانه جذب و پذیرش
کانال تلگرام پارک
سمینار تجاری سازی مالکیت معنوی در دانشکده طب سنتی تهران برگزار شد

سمینار تجاری سازی مالکیت معنوی در دانشکده طب سنتی تهران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، سمینار ت ...
تاریخ انتشار:15:36:28 1397/11/17
نشست مدیران مراکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری مازندران برگزار شد

نشست مدیران مراکز رشد وابسته به پارک علم و فناوری مازندران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، نشست سال ...
تاریخ انتشار:15:21:38 1397/11/17
ارزیابی سالانه واحدهای فناور مرکز رشد نوشهر

ارزیابی سالانه واحدهای فناور مرکز رشد نوشهر

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، ارزیابی سالانه واحدهای مرکز ر ...
تاریخ انتشار:13:54:34 1397/11/17
برگزاری دوازدهمین کمیسیون ارزیابی و جذب و پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد نوشهر

برگزاری دوازدهمین کمیسیون ارزیابی و جذب و پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد نوشهر

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، دوازدهمی ...
تاریخ انتشار:13:45:33 1397/10/22