آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

اتوماسیون اداری
سامانه جذب و پذیرش
کانال تلگرام پارک
دیدار نوروزی رئیس پارک علم و فناوری مازندران برگزار شد

دیدار نوروزی رئیس پارک علم و فناوری مازندران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، رئیس پار ...
تاریخ انتشار:22:13:47 1398/1/19
کارگاه یکروزه توانمندسازی واحدهای فناور تازه جذب شده در پارک برگزار شد

کارگاه یکروزه توانمندسازی واحدهای فناور تازه جذب شده در پارک برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، کارگاه ی ...
تاریخ انتشار:8:30:12 1397/12/13
سمینار تجاری سازی مالکیت معنوی در دانشکده طب سنتی تهران برگزار شد

سمینار تجاری سازی مالکیت معنوی در دانشکده طب سنتی تهران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، سمینار ت ...
تاریخ انتشار:15:36:28 1397/11/17