آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

اتوماسیون اداری
سامانه جذب و پذیرش
کانال تلگرام پارک
جلسه فوق العاده کارگروه اشتغال شهرستان نوشهر برگزار شد

جلسه فوق العاده کارگروه اشتغال شهرستان نوشهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، جلسه فوق ...
تاریخ انتشار:13:30:26 1397/5/7
بازدید اعضای شورای سیاستگذاری از ساختمان جدید پیشنهادی مرکز رشد نوشهر

بازدید اعضای شورای سیاستگذاری از ساختمان جدید پیشنهادی مرکز رشد نوشهر

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر اعضای شور ...
تاریخ انتشار:8:54:0 1397/4/30
برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری مرکز رشد نوشهر

برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری مرکز رشد نوشهر

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، جلسه شور ...
تاریخ انتشار:8:30:28 1397/4/30
دیدار رئیس پارک علم و فناوری با فرماندار نوشهر

دیدار رئیس پارک علم و فناوری با فرماندار نوشهر

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، دکتر علی معتمدزادگان رئیس پار ...
تاریخ انتشار:8:18:26 1397/4/30