آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

اتوماسیون اداری
سامانه جذب و پذیرش
کانال تلگرام پارک
حضور معاون نوآوری و فناوری پارک علم و فناوری مازندران در نوشهر

حضور معاون نوآوری و فناوری پارک علم و فناوری مازندران در نوشهر

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، دکتر الی ...
تاریخ انتشار:18:33:44 1397/8/30
بازدید رئیس پارک علم و فناوری مازندران از مرکز رشد نوشهر

بازدید رئیس پارک علم و فناوری مازندران از مرکز رشد نوشهر

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، دکتر معتمدزادگان در بازدیدی س ...
تاریخ انتشار:18:22:58 1397/8/30
بازدید مشترک رئیس اداره دانش و پژوهش ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

بازدید مشترک رئیس اداره دانش و پژوهش ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، سردار سل ...
تاریخ انتشار:14:38:27 1397/8/14
بازدید مهندس محسنی رئیس شورای شهر نوشهر از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد نوشهر

بازدید مهندس محسنی رئیس شورای شهر نوشهر از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد نوشهر

به گزارش روابط عمومي مرکز رشد نوشهر، مقارن با ...
تاریخ انتشار:14:29:57 1397/8/14