آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر
شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران پارس
نام مدیرعامل:
سید جواد سدرالسادات
نام شرکت:
شرکت تعاونی دانش بنیان مبتکران پارس
ایده محوری:
محاسبات سریع ذهنی ریاضیات مبتنی بر الگوریتم های هوشمند با دسته بندی اعداد
مشاهده جزئیات
 هسته ایران باتیس ویرا
نام مدیرعامل:
پویا صلاحی
نام شرکت:
هسته ایران باتیس ویرا
ایده محوری:
محلول شستشو و ژل ترمیم زخم با خواص آنتی بیو فیلم
مشاهده جزئیات
 هسته پایدار کنترل
نام مدیرعامل:
حسین باروجی
نام شرکت:
هسته پایدار کنترل
ایده محوری:
سیستم تهویه هوشمند سیکل باز
مشاهده جزئیات
هسته بهشت
نام مدیرعامل:
فرشته محمد خانی
نام شرکت:
هسته بهشت
ایده محوری:
تولید دست ساخته های هنری با ادغام پتینه دیوار و دکوپاژ
مشاهده جزئیات
هسته خانه فرش ایران
نام مدیرعامل:
بنفشه خواجه صالحانی
نام شرکت:
هسته خانه فرش ایران
ایده محوری:
بنفشه خواجه صالحانیتولید فرش وتابلوفرشهای دستبافت بارنگ وطرح بومی مازندران
مشاهده جزئیات
هسته ماهدونه
نام مدیرعامل:
مریم کیا کجوری
نام شرکت:
هسته ماهدونه
ایده محوری:
ساخت عروسک های بومی با طرح های جدید ایرانی
مشاهده جزئیات
هوش سبز خلاق خزر
نام مدیرعامل:
ندا دیوزاد لشکناری
نام شرکت:
هوش سبز خلاق خزر
ایده محوری:
تولید نرم افزار و انیمیشن سه بعدی
مشاهده جزئیات
هسته آهنگری
نام مدیرعامل:
ناصر اهنگری
نام شرکت:
هسته آهنگری
ایده محوری:
ساخت سازه سقف و دیوار کاهگلی پیش ساخته
مشاهده جزئیات
شرکت رادین الکترونیک ساینا البرز
نام مدیرعامل:
محمد حسین عارف آرا
نام شرکت:
شرکت رادین الکترونیک ساینا البرز
ایده محوری:
ساخت دستگاه مه ساز
مشاهده جزئیات
 1 2 3