آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر

صفحه اصلی » شرکت های مستقر
مدیرعامل
شرکت شرکت ستاره فناوری نسل هوشمند(خروج)
نام مدیرعامل: مارال شکوهی

ایده محوری: بسته های پرورش خلاقیت و دست ساخته های خلاقانه با لوازم باز یافتی و دم دستی

تلفن: 01152353044

نمابر: 01152353044

وب سایت: http://RoboCreativity.ir

ایمیل: mobin.sabbaghi@gmail.com

آدرس شرکت: نوشهر- خیابان شهید عمادالدین کریمی - مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر