آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر

صفحه اصلی » شرکت های مستقر
مدیرعامل
شرکت شرکت مدارگستر فناور چالوس
نام مدیرعامل: علی خواجوی مقدم

ایده محوری: سیستم اکو استریل و اکو سونا با قابلیت اسکراب

تلفن: 09101091035

نمابر: 01152353044

وب سایت: http://akmelec.ir

ایمیل: ali.xmega@gmail.com

آدرس شرکت: مازندران- نوشهر- خیابان شهید عمادالدین کریمی - روبروی مصلی - مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر