آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر

صفحه اصلی » شرکت های مستقر
مدیرعامل
شرکت شرکت نیکان فرا سلامت طبرستان(خروج)
نام مدیرعامل: مهدی قاسمیان

ایده محوری: تولید دستمال های حاوی کرم و پماد برای مصارف بهداشتی و دارویی

تلفن: 09122235118

نمابر: 01152353044

وب سایت:

ایمیل: ghasemian.mehdi@gmail.com

آدرس شرکت: نوشهر- خیابان شهید عمادالدین کریمی - مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر