آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر

صفحه اصلی » شرکت های مستقر
مدیرعامل
شرکت شرکت چوبین پردازان آترین
نام مدیرعامل: نصیر تقوی

ایده محوری: ساخت دستگاه پرداخت چوب با فناوری برس های سیمی

تلفن: 01152252088

نمابر: 01152353044

وب سایت: http://atryn.co.ir

ایمیل: ch.p.atrin@gmail.com

آدرس شرکت: چالوس خط8 کوچه آقاجانپور