آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر

صفحه اصلی » شرکت های مستقر
مدیرعامل
شرکت کلبه جوانان پیشرو چالوس
نام مدیرعامل: مهدی خلج

ایده محوری: سامانه های ردیابی، رهیابی و کنترل تردد مبتنی بر GPS

تلفن: 01152353044

نمابر: 01152353044

وب سایت: Pishro-tech.ir

ایمیل: info@pishro-tech.ir

آدرس شرکت: نوشهر- دهنو- بلوار شهید چمران- جنب بیمه آسیا- پلاک 18