آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر

صفحه اصلی » شرکت های مستقر
مدیرعامل
شرکت شرکت نوید رایانش علم و صنعت پارسیان(خروج)
نام مدیرعامل: نرگس رضوی زاده

ایده محوری: مانیتورینگ استخرهای پرورش آبزیان با تکنولوژی شبکه حسگر بیسیم و اینترنت اشیاء

تلفن: 01152353044

نمابر: 01152353044

وب سایت: http://www.nriot.ir

ایمیل: info@nriot.ir

آدرس شرکت: نوشهر- خیابان شهید عمادالدین کریمی - مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر