آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر
خودرو هیبرید دو دیفرانسیل
عنوان :
ساخت خودرو هیبرید دو دیفرانسیل
نام محصول:
خودرو هیبرید دو دیفرانسیل
نام شرکت:
هسته گروه صنعتی سینا
مشاهده جزئیات
 1