آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

اتوماسیون اداری
سامانه جذب و پذیرش
کانال تلگرام پارک
ارزیابی و داوری ایده های رسیده به دبیرخانه مسابقات ملی ایده بازار چهارمین جشنواره دریا مسیر پیشرفت انجام شد

ارزیابی و داوری ایده های رسیده به دبیرخانه مسابقات ملی ایده بازار چهارمین جشنواره دریا مسیر پیشرفت انجام شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، ارزیابی و داوری مرحله اول اید ...
تاریخ انتشار:14:54:1 1397/7/22
نشست روسای پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری جهان در اصفهان

نشست روسای پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری جهان در اصفهان

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، سي و پنج ...
تاریخ انتشار:9:31:29 1397/6/26
کسب مقام برتر واحد فناور مرکز رشد نوشهر در رویداد ملی استارت آپ های روستایی قزوین

کسب مقام برتر واحد فناور مرکز رشد نوشهر در رویداد ملی استارت آپ های روستایی قزوین

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، نخستین ر ...
تاریخ انتشار:8:23:4 1397/6/26
استارت آپ گردشگری مازندران در هتل میزبان بابلسر برگزار شد

استارت آپ گردشگری مازندران در هتل میزبان بابلسر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، استارت آ ...
تاریخ انتشار:13:56:8 1397/6/21