آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

بازدید از مجموعه فناپ و مجتمع خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف

به گزارش روابط عمومی، مدیر و مسئولین مرکز رشد ...
تاریخ انتشار:16:19:38 1396/5/16

بازدید رئیس امور شرکتها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری از مرکز رشد نوشهر

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، دکتر صاحبکار خ ...
تاریخ انتشار:15:8:34 1396/5/14

'ارائه گزارش مرکز رشد نوشهر بعنوان دبیرخانه ایده بازار سومین جشنواره دریا مسیر پیشرفت

به گزارش روابط عمومی، ارائه گزارش آخرین اقدام ...
تاریخ انتشار:14:48:18 1396/5/14

بازدید رئیس پارک علم و فناوری مازندران از مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

به گزارش روابط عمومی، دکتر علی معتمدزادگان رئ ...
تاریخ انتشار:15:56:59 1396/4/27