آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

حضور فعالانه واحدهای مرکز رشد نوشهر در کارگاه توانمندسازی پارک علم و فناوری

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، اولین کا ...
تاریخ انتشار:13:53:18 1396/1/30

بازدید مدیر مرکز رشد نوشهر از پارک علم و فناوری خلیج فارس

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد ن ...
تاریخ انتشار:15:18:46 1395/12/24

برگزاری مسابقه ایده بازار توسط مرکز رشد نوشهر در دانشگاه خلیج فارس بوشهر

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نو ...
تاریخ انتشار:14:29:5 1395/12/24

چهارمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، چهارمین ...
تاریخ انتشار:9:59:36 1395/11/30