آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

اتوماسیون اداری
سامانه جذب و پذیرش
کانال تلگرام پارک
سیزدهمین کمیسیون ارزیابی و داوری طرح ها با بررسی 4 طرح در مرکز رشد نوشهر برگزار شد

سیزدهمین کمیسیون ارزیابی و داوری طرح ها با بررسی 4 طرح در مرکز رشد نوشهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، سیزدهمین ...
تاریخ انتشار:13:42:18 1398/3/1
تودیع و معارفه مدیر جدید مرکز رشد نوشهر

تودیع و معارفه مدیر جدید مرکز رشد نوشهر

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، مراسم مع ...
تاریخ انتشار:21:26:28 1398/2/20
دیدار رئیس پارک با واحدهای فناور مرکز رشد نوشهر

دیدار رئیس پارک با واحدهای فناور مرکز رشد نوشهر

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، دکتر معتمدزادگان در روز شنبه ...
تاریخ انتشار:11:36:23 1398/2/8
نشست رئیس پارک علم و فناوری مازندران با سرپرست جدید مرکز رشد نوشهر

نشست رئیس پارک علم و فناوری مازندران با سرپرست جدید مرکز رشد نوشهر

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، نشست دکتر علی معتمدزادگان رئی ...
تاریخ انتشار:11:31:21 1398/2/8