آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

برگزاری هفتمین کمیسیون جذب و پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد نوشهر

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نو ...
تاریخ انتشار:13:39:55 1396/3/16

برگزاری کارگاه توانمندسازی " نحوه ارائه ایده جهت استقرار در پارک و مراکز رشد " در نوشهر

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نو ...
تاریخ انتشار:14:51:39 1396/2/18

با حضور وزیر علوم ساختمان شماره 2 پارک علم و فناوری مازندران افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نو ...
تاریخ انتشار:14:47:3 1396/2/18

حضور فعالانه واحدهای مرکز رشد نوشهر در کارگاه توانمندسازی پارک علم و فناوری

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، اولین کا ...
تاریخ انتشار:13:53:18 1396/1/30